Operační mikroskop

S dentálním mikroskopem přichází nová úroveň zubní péče. Lépe vidět znamená zásadní posun v kvalitě ošetření.

Jedním z prvních momentů, kde nachází mikroskop využití je stanovení přesné diagnózy. Poměrně lehce můžeme s pomocí operačního mikroskopu odhalit spáry u nedokonale zhotovených výplní či korunek, malé zubní kazy, které se nám nezobrazí na rentgenovém snímku či fraktury kořene nebo korunky. Díky několikanásobnému zvětšení a prostorovému pohledu v kombinaci s kvalitním osvětlením pracovního pole dokáže stomatolog rozeznat skutečně i ty nejmenší detaily upozorňující na možný problém.

Jednou z oblastí zubního lékařství, kde v posledních letech čím dál více nacházejí operační mikroskopy své využití, je endodoncie. Dokonalé osvětlení a zvětšení ošetřovaného zubu umožňuje  vyhledání všech kořenových kanálků a následně jejich bezchybnou preparaci. Porovnání úspěšnosti ošetření je až o 45% vyšší než při ošetření naslepo bez mikroskopu. Použití operačního mikroskopu má svůj nezastupitelný význam i při řešení případných komplikací při endodontickém ošetření, jako např. při preparaci či hermetickém plnění kořenových kanálků s problematickým tvarem a průběhem nebo např. v okamžiku zalomení kořenového nástroje v kořenovém kanálku.

Proč tedy používat operační mikroskop?

  • Ošetřované zuby a zubní struktury jsou příliš malé a moderní technologie výkonů příliš složitá na to, aby oko stomatologa zvládlo vnímat veškeré detaily.
  • Mikroskop umožňuje mít naprostou kontrolu při provádění jednoduchých i složitých zákroků.
  • Zákroky provedené s mikroskopickou precizností zaručují díky přesnosti dlouhodobou dobrou prognózu.
  • Mikroskop umožní vidět to, co nezvládnou jiné technologie.
  • Mikroskopický přístup v chirurgii přináší zkrácení doby hojení.