VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Pozornost věnujeme důvodu Vaší návštěvy, pořízeným rentgenům, fotografiím zubů, prohlídce zubů mikroskopem a stanovení individuálního léčebného plánu.